Bedrijven-index
Bedrijven
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Gemeente Peel en Maas

Peel en Maas is een Nederlandse gemeente in de provincie Limburg. Ze is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van de vroegere gemeenten Helden, Kessel, Meijel en Maasbree.

De gemeente Peel en Maas ligt aan de linkeroever van de Maas en wordt tot Noord-Limburg gerekend. Voorts valt ze in de Peel, behalve de strook aan de Maas die tot het Maasland behoort. Ze beschikt over een eigen publieke lokale omroep, Omroep P&M geheten.

Geschiedenis

Gedeputeerde Staten wilden graag dat de gemeentes in Noord-Limburg voor 1 april 2008 een besluit namen hoe zij met elkaar willen samenwerken. Mocht dit niet lukken, dan zou de provincie een besluit namens de gemeenten nemen. De gemeentes Helden, Kessel, Maasbree en Meijel zouden eventueel een nieuwe fusiegemeente kunnen vormen.

De gemeenteraad van Helden was unaniem voor fusie. In Maasbree was iedereen voor de fusie, behalve eenmansfractie Lokaal Actief. In Kessel was slechts één raadslid van Reëel Alternatief tegen de fusie. Alle drie de gemeentes hebben aangegeven dat zij hoe dan ook een fusiegemeente zouden vormen, ook al wilde Meijel niet meedoen. In Meijel daarentegen waren alleen de oppositiefracties MVP en VVD vóór herindeling, de coalitiefractie CDA was tegen. De FWM-PvdA, de grootste coalitiepartij, nam de beslissing op 10 september 2007 en was tegen de herindeling. Hierbij koos Meijel voor zelfstandigheid en wilde alleen op lange termijn eventueel een fusie met de nieuwe gemeente Peel en Maas aan.

Op 2 oktober 2007 lieten de burgemeesters van de vier gemeentes weten dat slechts drie gemeentes verder gingen in een fusiegemeente. Deze moest voor 1 januari 2010, bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezing, een feit zijn.

Op 10 maart besloot de Meijelse gemeenteraad echter met een kleine meerderheid (6-5) om voor een fusie met buurgemeenten Helden, Kessel en Maasbree te kiezen. Tijdens de extra raadsvergadering over de herindeling van Meijel stemde het grootste gedeelte van de fractie FWM-PvdA tegen fusie. Hierop besloten 4 leden van deze fractie per direct of op korte termijn hun raadslidmaatschap op te zeggen.

Er werd in 2008 een werkgroep gevormd om de fusie voor te bereiden en personeel van alle gemeentes te informeren. Deze werkgroep kreeg de naam Peel en Maas. Uiteindelijk werd dit in januari 2010 ook de gemeentenaam.

Naam

De gemeente Peel en Maas is aan zijn naam gekomen door de inwoners. De naam werd in drie fases gekozen:

1. Algemene naamverkiezing:
Iedereen kon via een door een plaatselijk communicatiebureau opgezette campagne via internet een willekeurige naam inleveren hoe vaak hij wilde. Vanuit de ingeleverde namen is door een werkgroep - bestaande uit mensen vanuit iedere oude gemeente, aangevuld met een onafhankelijke voorzitter - een top 3 gemaakt (1 - gemeente Helden, 2 - gemeente Land van Kessel en 3 - gemeente Peel en Maas).

2. Top 3 stemming:
Aan de hand van de gemaakte keuze in fase 1 werd een tweede stemronde voorbereid. Alle inwoners van de deelnemende gemeentes die 14 jaar of ouder waren (hier is héél bewust voor gekozen omdat de jeugd hierdoor meer betrokken raakte bij de naamkeuze) kregen een brief met een stembiljet met daarin een unieke code, om weer via internet te stemmen. Voor mensen die niet digitaal wilden stemmen kon het stembiljet ook worden ingeleverd of worden teruggestuurd naar de gemeente. Dit werd beide massaal gedaan. De papieren stembiljetten werden weer door vertegenwoordigers van alle gemeenten onder leiding van het hoofd bevolkingszaken geteld. Via internet kreeg de naam gemeente Helden een lichte voorkeur. Met de handmatig getelde stemmen erbij kreeg uiteindelijk de naam gemeente Peel en Maas de meeste stemmen. Het was een echte nek aan nek race met een minimaal verschil.

3. Vergaderen:
Met deze drie overgebleven namen werd een gezamenlijke openbare vergadering gehouden met alle burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden van de fusiegemeentes. De door de bevolking gekozen naam Peel en Maas werd hier bekrachtigd en was nieuwe naam gemeente Peel en Maas een feit.

Informatie
BurgemeesterMevr. Wilma Delissen-van Tongerlo
AdresWilhelminaplein 1, 5981CC PANNINGEN
Postbus7088, 5980AB PANNINGEN
Telefoon077-3066666
E-mailinfo@peelenmaas.nl
Websitewww.peelenmaas.nl
Inwoners43300
Oppervlakte161 km2
Gemeenten
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z