Bedrijven-index
Disclaimer

Digitale overeenkomsten
Bedrijven-index.nl werkt met een systeem van digitale totstandkoming van overeenkomsten.
Dit heeft een aantal redenen:
- Het is eenvoudig.
- Het betekent minder administratie.
- Het bespaart porto en/of faxkosten.
- Het zorgt voor een snelle plaatsing.
- Het is milieuvriendelijk.

Hoe werkt het digitaal ondertekenen?
Nadat u interesse hebt getoond in een vermelding op www.bedrijven-index.nl krijgt u van Bedrijven-index.nl een e-mail toegestuurd. In deze e-mail vindt u de link ‘Klik hier’. Door deze link te activeren kunt u de offerte voor akkoord ondertekenen. Nadat u de overeenkomst digitaal heeft ondertekend, ontvangt u namens Bedrijven-index.nl een bevestigings-mailbericht. In de bijlage van dat e-mailbericht is een kopie van de overeenkomst met uw digitale handtekening opgenomen. Deze kopie kunt u opslaan op uw eigen computer of uitprinten. De digitaal ondertekende offerte geldt als opdrachtbevestiging.

Rechtsgeldigheid van digitaal ondertekenen
Heeft het digitaal ondertekenen van een opdracht/offerte of overeenkomst heeft juridisch net zo veel waarde als een handgetekend exemplaar. Het wordt door de wet erkend als bindende overeenkomst.

Bevoegd/onbevoegd
Als u een verzoek tot digitaal ondertekenen van een overeenkomst hebt ontvangen maar u bent niet bevoegd om namens uw organisatie te ondertekenen wordt u verzocht de betreffende e-mail door te sturen naar een tekenbevoegde persoon binnen uw organisatie. Deze persoon kan de e-mail in behandeling nemen en de offerte ondertekenen.

Niet digitaal?
Indien u de offerte niet digitaal wilt ondertekenen maar een handgeschreven handtekening wilt zetten, is dat uiteraard ook mogelijk. Print in dat geval de aan u toegestuurde offerte uit, onderteken het en stuur het naar: info@bedrijven-index.nl